cru classécru classé

Doe nu mee met de club van 1000!

Wat is de club van 1000?

Deze club bestaat uit 1000 particuliere Bordeauxliefhebbers in Nederland en België, die deelnemen aan het unieke kwaliteitsproject ‘Cru Classé à l’Autre Coté’. Waar op kleine schaal, op de rivier-oever pal tegenover de beroemde Grands Crus Classés, een nieuwe Topwijn wordt gemaakt, voor een fractie van de prijzen aan de overkant. Omdat de Château-eigenaar, Mr. Chardat dit zeer arbeids-intensieve project echter begrensde tot slechts twee van zijn beste wijnpercelen, is er net genoeg wijn voor maximaal 1000 liefhebbers (gem. 20 flessen de man) en gold er een ledenstop

Lunch op het Château

De Boeren-wijn-lunch voor deelnemers aan dit project zal plaatsvinden in de tuin van het Château, die Jacques & Sabrine Chardat deze zomer voor de deelnemers gaan organiseren. 

Deze lunch is op 5 juli a.s., hiervoor kunt u zich enkel telefonisch aanmelden (0294 788 103). Plaatsen worden toebedeeld op volgorde van aanmelding, waarna het programma en exacte lunchadres wordt toegestuurd. Er is plek voor maximaal 40 gasten. 

lunchlunch
Naar boven